FIRMA

 

 Správne hospodárenie s peniazmi je kľúčom k stabilite každej domácnosti. Jeho základom je poznať výšku svojich príjmov a výdavkov, teda vedieť, koľko peňazí míňate a aká suma vám ostáva na plnenie finančných cieľov.
Analýza osobných financií vám ponúka všeobecný prehľad o Vašej finančnej kondícií, ktorý vám môže pomôcť pri dôležitých finančných rozhodnutiach.